МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Моніторинг навчальних досягнень учнів 2-11 класів за 2017/2018 навчальний рік

Клас Кіль-кість учнів Якість знань Кіль-ть учнів, які мають тільки високий рівень знань (відмінники) % Кіл-ть учнів, які мають хоча б з одного предмету низький рівень % Успішність учнів
кількість учнів, які мають достатній і високий рівень знань % Кіл-ть учнів, які мають середній+ достатній+ високий рівень знань %
2-А 36 16 44 3 8 - - 36 100
3-А 33 16 48 4 12 - - 33 100
4-А 34 15 44 2 6 - - 34 100
Всього 103 47 46 9 9 - - 103 100
5-А 31 9 29 3 10 1 3 30 97
6-А 23 4 7 - - - - 23 100
6-Б 24 7 29 1 4 - - 24 100
7-А 21 6 29 - - - - 21 100
8-А 31 10 33 3 9 - - 31 100
9-А 19 8 42 3 16 - - 19 100
Всього 149 44 30 10 7 1 1 148 99
11-А 19 5 26 - - - - 19 100
Всього 19 5 26 - - - - 19 100
Всього по ЗНЗ 271 96 35 19 7 1 1 270 99

Навчальні досягнення учнів 2-11 класів

Клас К-ть учнів Рівні оцінювання Якість знань
початковий середній достатній високий (вис+ дост)
к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %
2-А 36 - - 20 56 13 36 3 8 16 44
3-А 33 - - 17 52 12 36 4 12 16 48
4-А 34 - - 19 56 13 38 2 6 15 44
Всього 103 - - 56 54 38 37 9 9 47 46
5-А 31 1 3 21 68 6 19 3 10 9 29
6-А 23 - - 19 83 4 17 - - 4 17
6-Б 24 - - 17 71 6 25 1 4 7 29
7-А 21 - - 15 71 6 29 - - 6 29
8-А 31 - - 21 67 7 24 3 9 10 33
9-А 19 - - 11 58 5 26 3 16 8 42
Всього 149 1 1 104 69 34 23 10 7 44 30
11-А 19 - - 14 84 5 26 - - 5 26
Всього 19 - - 14 84 5 26 - - 5 26
Сер. показ 271 1 1 174 64 77 28 19 7 96 35
Кiлькiсть переглядiв: 81