Державний стандарт початкової загальної освітиЗакачати...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладахЗакачати...
Методичний супровід впровадження Дежавного стандарту початкової загальної освітиЗакачати...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школиЗакачати...
Методичні рекомендації за результатами вивчення стану викладання предметів в початковій школіЗакачати...
Щодо надання деяких роз’ясень з організації навчально-виховного процесу у початковій школіЛист МОН № 1/9-464 від 06.09.2016 року Закачати
Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному роціЛист МОН №1/9-434 від 17.08.2016 рокуЗакачати
Про затвердження змін до навчальних програм 1-4-х класів загальноосвітніхНаказ МОН № 948 від 5.08.2016 рокуЗакачати
Опис ключових змінв оновлених програмах початкової школиЗакачати
Прo затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів тa інструкцій щодо їх заповненняНаказ МОН № 813 від 08.07.2016 року
Закачати
Про новації у початковій школіЗакачати
Навчальні програми для початкової школиЗакачати
Наказ про зарахування до складу учнів 1-го класу ХЗОШ №127wym-1527859561316
Затвердження освітніх програм загальної середньої освіти Закачати
ПРОГРАМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИЗакачати

Презентація "Нові стандарти - нова школа"

( див. Вкладення)

Початкова освіта — це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.

В Україні початкова загальна освіта вважається обов'язковою і загальнодоступною. Навчання дітей у початкових школах зазвичай починається з віку шести років шести місяців, при відсутності протипоказань за станом здоров'я, але не пізніше досягнення ними віку восьми років.

Початкова освіта формує загальні навички та вміння, рівень освоєння яких значною мірою визначає успішність всього подальшого навчання. Учні, що успішно завершили початкову загальну освіту, продовжують навчання на ступені загальної освіти.

Тривалість. В Україні початкова школа є чотирирічною. До неї вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося 6 років і які за результатами медичного та психологічного обстежень не мають протипоказань для систематичного навчання.

Заклади. Початкову освіту діти здобувають у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня, що функціонують самостійно або є складовою загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ, І-ІІІ ступенів.

Кожна дитина до початку навчання в школі має одержати базову дошкільну освіту в дошкільних навчальних закладах, при школі або в сім’ї.

Оцінювання. Рівень знань першокласників учителі оцінюють вербально. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), і його результати позначаються від 1 до 12 балів.

Тривалість занять. З урахуванням санітарно-гігієнічних норм уроки в початковій школі тривають: у 1 класі – 35 хвилин, 2 – 4 класах – 40 хвилин. Початкова школа працює за режимом п’ятиденного навчального тижня. У спеціалізованих школах, в яких молодші школярі вивчають іноземну мову, навчальний тиждень може тривати 6 днів.

Закінчення. 4-й клас у початковій школі є випускним. Він закінчується проведенням державної підсумкової атестації навчальних досягнень випускників, найчастіше з української мови або мови навчання, читання та математики. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації щорічно визначаються й затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Освітніми результатами початкової школи є:

повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні та фізкультурно-рухові уміння;узагальнені знання про реальний світ; достатньо розвинені мислення, уява, пам'ять, сенсорні уміння; здатність до творчого самовираження; ціннісне ставлення до праці, мистецтва, здоров’я; уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Кiлькiсть переглядiв: 301