Музей – це минуле, це історія, це душа, це серце наших предків, а для нас – величавий храм, куди ми повинні входити з побожністю, а виходити з найглибшим поважанням і гарячою любов’ю до всього того, чим жили наші батьки, діди і прадіди, що ми повинні нести з собою, як заповіт, і чому повинні учитися і всі ми, і покоління наших нащадків, поки стоїть земля і світить сонце.

Дмитро Яворницький

Запрошуємо до музею !

фото

Музей при навчальному закладі – один із найважливіших засобів, завдяки якому вдосконалюється весь процес комплексного навчання й виховання учнів, розвивається інтерес до історії, звичаїв, традицій, розширюється кругозір.

Музей створено з метою залучення учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої, розвиненої особистості, виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українців.

Згідно тематико-експозиційного плану робота музею спрямована на: удосконалення навчально-виховного процесу; розширення й поглиблення загальноосвітньої підготовки учнівської молоді засобами позакласної і позашкільної роботи; формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України; участь у формуванні, збереженні і раціональному використанні музейного фонду; вивчення, охорону й пропаганду пам’яток історії, культури і природи рідного краю; проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших верств населення.

У своїй діяльності музей керується Законом України «Про музей та музейну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 року № 1147 «Про затвердження Положення про Музейний фонд України», Міністерства культури і Міністерства освіти України з питань діяльності музеїв, Положенням про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України.

Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 року № 1147. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, скріплений печаткою і завірений директором школи. Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам’ятки історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, макети). Музей працює згідно з планом роботи, який складається радою музею на рік. Працівники ведуть книгу обліку відвідувачів і проведених екскурсій, масових заходів, навчальних занять,прийому та видачі експонатів, книгу відгуків про музей, інвентарну книгу. Записи якісні, повністю характеризують кожен експонат, зроблена шифровка, маркування експонатів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Кiлькiсть переглядiв: 130