• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Основні напрями діяльності школи

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

Забезпечення загальної середньої освіти;

Формування основних компетентностей учнів: пізнавальної, особистісної, самоосвітньої, соціальної, компетентного ставлення до свого здоров’я;

Формування особистості школяра, здатного до організації самостійної діяльності та співпраці;

Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації учасників освітнього процесу;

Створення системи внутрішкільного моніторингу з метою своєчасної корекції та прогнозування освітнього процесу;

Створення виховної системи школи з метою виховання всебічно розвиненої дитини;

Комп’ютеризація освіти та застосування інформаційних технологій;

Пошук та залучення коштів спецфонду для розвитку навчального закладу.

ЗАВДАННЯ НА 2021/2022 навчальний рік:


1. Продовжити створення умов для продуктивної співпраці учасників освітнього процесу, спрямованих на формування творчого працездатного колективу.

2. Формувати особу, здатну усвідомити власну унікальність і реально оцінювати свої здібності й можливості, готову до саморозвитку.

3. Підвищити якість навчання школярів за рахунок освоєння технологій, які забезпечують успішність самостійної роботи кожного учня.

4. Продовжити формування системи внутрішньошкільного моніторингу.

5. Продовжити предметне впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес.

6. Залучати інтелектуально – культурний потенціал соціуму та фінансово – матеріальні засоби юридичних та фізичних осіб для розвитку школи.

Кiлькiсть переглядiв: 849