• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека

Завітайте до нашої бібліотеки!

Бібліотека - це скарбниця всіх багатств людського духу. Г.Лейбниц

Бібліотека.Тиша.Століття.

Історія і тисячі імен.

Тут зібрані думки, ідеї світу разом із мудрістю віків.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

Створення сприятливих і комфортних умов для організації навчально-виховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного забезпечення предметів. Створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, реклама бібліотеки, а також послуг, які пропонує бібліотека. Удосконалення системи організації відкритого доступу читача до різноманітних джерел інформації. Повноцінне задоволення потреб учасників навчально-виховного процесу в навчальній, довідковий і науково-популярній літературі, забезпечення її різноманітності. Удосконалення системи робити шкільної бібліотеки в напрямі використання інформаційних технологій, роботи з електронними носіями інформації. Своєчасне надання учням і вчителям доступу до потрібної інформації, удосконалення досвіду під час аналізу інформаційних потреб, задоволення освітніх індивідуальних запитів, інтересів. Проведення заходів із залученням літератури, що сприяє збагаченню життєвого досвіду учнів і передачі культурних цінностей. Співпраця з учителями у формуванні системного підходу до роботи з інформацією з їхніх предметів, щоби з перших років навчання у школі пошук і використання ІР-технологій стали повсякденною практикою в житті кожного учня. Допомога учителям та учням у ознайомленні з кращими друкованими й аудіовізуальними матеріалами з усіх галузей знань. Спільна робота учнів і вчителів у проведенні класних заходів із застосуванням різних носіїв інформації; уроків - із використанням ресурсів центру.

В нашій бібліотеці ви можете

- Користуватись абонементом та читальною залою.

- Підготувати реферат, цікаве повідомлення.

- Взяти участь у всіх заходах, що проводить бібліотека.

У нашій бібліотеці ви можете використовувати

- Комп’ютер з ІНТЕРНЕТ послугами

- Мультимедійні матеріали

- Інтернет-ресурси для учнів, вчителів, батьків

- Періодичні видання

- Довідкова література

- Система каталогів і картотек:

- Алфавітний каталог

- Систематичний каталог

- Тематична картотека статей

- Електронний каталог

- Електронна тематична картотека статей

Порядок користування абонементом та читальною залою бібліотеки

1. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі
2. Учні школи записуються до бібліотеки в груповому (класи), або в індивідуальному порядку за списками. Вчителі, батьки та співробітники - за паспортами.
3. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5 екземплярів.
4. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов’язковою перереєстрацією наприкінці року.
5. У разі необхідності, термін використання може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.
6. Періодичні видання видаються вчителям предметникам терміном на 15 днів.
7. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.
8. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.
9. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видаються лише в читальному залі.

Права, обов’язки та відповідальність читачів

Читач має право:

1. Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційними послугами.
2. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та доступу до нього.
3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки, користуватися послугами медіатеки
4. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).
5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.
6. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
7. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.

Читач зобов’язаний:

1. Дотримуватись правил користування бібліотекою.
2. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.
3. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.
4. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
5. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
6. У разі вибуття з школи повернути до бібліотеки документи, що зафіксовано за користувачем.

Відповідальність читача:

1. У разі втрати, або пошкодження документів з фонду бібліотеки, користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.
2. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.
Кiлькiсть переглядiв: 946